دسته بندی: ارگ ها

  • ارگ کریم خانی

    ارگ کریم خانی

    ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است و پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود و این مکان را به‌عنوان مکان زندگی خود انتخاب نمود به ارگ کریمخان معروف شد. پیشنهاد میکنیم این مطلب را نیز مشاهده کنید : ارگ راین ارگ کریم خانی در شمال…

  • ارگ راین

    ارگ راین به عنوان دومین بنای خشتی جهان از آن یاد میشود که با مساحت بیش از ۲۲۰۰۰ متر مربع پس از ارگ بم در استان کرمان جای گرفته که هرساله گردشگران بسیاری را از اقسا نقاط دنیا به آنجا میکشاند. ارگ راین از نظر جغرافیایی در قسمت جنوب غربی استان کرمان و در شهر راین قرار گرفته که تا حدود زیادی به…