۲۵ مهر, ۱۳۹۵

وقتی به سمت شهرستان شهرضا سفر کنید، در جاده شهرضا - اصفهان میتوانید کوره آجرپزی را مشاهده کنید که در حدود سال 1346 ساخته شده است و بدلیل معماری خاص آن به کوره آجرپزی مناره ای معروف شده است.

پی