۳ مهر, ۱۳۹۵

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

قدیمی ترین وطولانی ترین قنات در جهان، به نام “ قنات زارچ ” در استان یزد واقع شده است. این قنات با طول 100كيلومتر و تعداد چاه‌ه