کارون رودی پرآب و بسیار بزرگ در ایران است که در سنگ نوشته‌های باستانی کرن، کرنگ و کوهرنگ نیز شناخته می‌شده است. بسیاری از تمدن‌های اولیه در کنار این رود تشکیل شده‌اند که برخی رود کارون را همان رودخانه باستانی کوپترس می‌دانند.طول 950 کیلومتری رودخانه کارون باعث شده تا به تنهای لقب بلندترین رودخانه ایران نامیده شود و...
ادامه مطلب
0 نظر
منتشر شده در 3 فوریه, 2017