4 ستاره

[gallery ids="9225,9226,9227,9228,9229"]...
اینترنت رایگان
استخر دارد
رستوران داخل هتل
سالن بدنسازی دارد
هتل
شاتل فرودگاهی دارد
مشاهده جزییات هتل
5 ستاره

[gallery horizontal_thumb=1 num_thumb=12]...
اینترنت رایگان
استخر ندارد
هتل رستوران ندارد
سالن بدنسازی دارد
هتل آپارتمان
شاتل فرودگاهی دارد
مشاهده جزییات هتل
5 ستاره

[gallery horizontal_thumb=1 num_thumb=50]...
اینترنت رایگان
استخر ندارد
هتل رستوران ندارد
سالن بدنسازی ندارد
هتل آپارتمان
شاتل فرودگاهی ندارد
مشاهده جزییات هتل