مصلی طرق
ایوان طرق به پیشتر آن را با نام مصلی طرق نیز میشناختند در سال 837 هجری قمری در فاصله حدود یک فرسخی محدود جنوب شرقی شهر مشهد استان خراسان رضوی ساخته شده است و در گذشته کاربری آن برگزاری نماز اعیاد متبرکه بوده است. همانطور که گفته شد ایوان طرق مشهد بیشتر کاربری مذهبی داشته که در دوره تیموری به...
ادامه مطلب
0 نظر
منتشر شده در 8 فوریه, 2017